Ινστιτούτο Μέριμνα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΡΙΜΝΑ – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Αρ. Αδείας Κ.Δ.Β.Μ.: 202168085), συμμετέχει ως εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης στη δράση που περιγράφεται.

Ελλάδα 2.0 Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ NEO ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες

Εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα
για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

• Κατάρτιση σε ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητεs» υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας
• Εκπαιδευτικό Επίδομα 5€/ώρα
• Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Ωφελούμενοι:

• Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
• Hλικία άνω των 18 ετών
• Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Δεν υπάρχει διαφορά αν ο εργαζόμενος είναι με σύμβαση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού και όταν κάνουν την αίτηση αλλά και όταν εισέρχονται στο πρόγραμμα.

Για να πάρετε μέρος στο πρόγραμμα θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να δηλώσετε ενδιαφέρον για εγγραφή.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας, ένας σύμβουλός εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αναμένεται και για τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησή σας.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Αρ. Αδείας Κ.Δ.Β.Μ.: 202168085
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 69652803000

Λ.Βουλιαγμένης 272Α, Αγιος Δημήτριος,
Αθήνα Τ.Κ.: 173 43
(Έξοδος σταθμού ΜΕΤΡΟ Αγ.Δημητρίου)
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 97 34000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Το Κ.Δ.Β.Μ. Ινστιτούτο Μέριμνα συλλέγει κατ’ αίτησή σας και επεξεργάζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχει εκπαιδευτικές ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο επιθυμητό πρόγραμμα κατάρτισης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους, πλην των αρμοδίων κατά περίπτωση δημοσίων αρχών ή υπηρεσιών για τη διαχείριση του οικείου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για όσο χρόνο ορίζει η οικεία δημόσια πρόσκληση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Το Ινστιτούτο Μέριμνα Κ.Δ.Β.Μ., εφόσον δηλώσετε ανωτέρω τη συγκατάθεσή σας, θα συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα για σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής, συμφέρουσες δράσεις επιχειρηματικότητας, επιδοτήσεις και ευκαιρίες απασχόλησης, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε και αζημίως.

©2022 Ινστιτούτο Μέριμνα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος | www.merimnaseminars.gr

Λάβαμε επιτυχώς
Το αίτημά σας.

Σύντομα ένας σύμβουλος κατάρτισης θα επικοινωνήσει μαζί σας για να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες .