Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων

Ενδοδοντική Θεραπεία | Από την διάγνωση ως την έμφραξη

Αρωγός του διημέρου σεμιναρίου θα είναι το μικροσκόπιο και οι ψηφιακές ακτινογραφίες.

Το διήμερο πρακτικό σεμινάριο Ενδοδοντολογίας απευθύνεται σε κάθε οδοντίατρο που θέλει να απαλλαγεί από βασικά, καθημερινά προβλήματα της διαδικασίας της ενδοδοντικής θεραπείας. Για πρώτη φορά το Ινστιτούτο Μέριμνα προσκαλεί έξι ειδικούς ενδοδοντιστές, οι οποίοι για δυο ημέρες προσφέρουν γνώσεις σε όλα τα πεδία και συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις πρακτικές ασκήσεις.

Το σεμινάριο αυτό έχει μία βασική διαφορά:

Τόσο η θεωρητική, όσο και η πρακτική άσκηση θα βασιστεί στην επιστημονική τεκμηρίωση και όχι την εταιρική καθοδήγηση. Έτσι, όλοι οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν σε τουλάχιστον 2 διαφορετικά συστήματα προπαρασκευής, αλλά και έμφραξης.

Απαραίτητα υλικά: Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους εξαχθέντα δόντια από όλες τις ομάδες προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν και στα πλέον απαιτητικά περιστατικά.

Ανάλυση Πρακτικού Σεμινάρίου

Η κλινική ενδοδοντολογία τα τελευταία χρόνια κατακλύζεται από τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν νέες συσκευές, σύγχρονα εργαλεία και υλικά καθώς και καινοτόμες τεχνικές προκειμένου να προσφέρουν στον οδοντίατρο περισσότερη άνεση στη θεραπευτική διαδικασία. Ο καθοριστικός ρόλος των μικροβίων και των παραπροϊόντων του μεταβολισμού τους στην πρόκληση και εξέλιξη της ακρορριζικής περιοδοντίτιδας έχει τεκμηριωθεί πέραν αμφιβολίας. Επομένως, η ενδοδοντική θεραπεία πρέπει να θεωρείται ως η κλινική αντιμετώπιση ενός νοσήματος μικροβιακής αιτιολογίας, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη των μικροβίων αλλά και στην πρόληψη της επαναμόλυνσης. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού απαιτείται ενδελεχής μηχανική προπαρασκευή, συνδυασμένη με κατάλληλους διακλυσμούς, τοποθέτηση αντισηπτικών και τρισδιάστατη έμφραξη του συστήματος του ριζικών σωλήνων.

Στόχος του σεμιναρίου είναι τόσο η παρουσίαση και ανάλυση διαγνωστικών και θεραπευτικών προβλημάτων που αφορούν την Ενδοδοντολογία όσο και η εξοικείωση του οδοντιάτρου με τη διαδικασία της χημικομηχανικής επεξεργασίας αλλά και της τρισδιάστατης έμφραξης του συστήματος των ριζικών σωλήνων. Μέσα από επιλεγμένα κλινικά περιστατικά, παρουσιάζονται σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης πολφικών και περιακρορριζικών παθήσεων. Με την ανάλυση των περιστατικών αυτών παρατίθενται σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν ερευνητικά πεδία αιχμής στην Ενδοδοντολογία.

Η διαγνωστική προσέγγιση των βλαπτικών επιδράσεων στο σύμπλεγμα πολφού και περιακρορριζικών ιστών, αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει διότι απαιτείται η συνδυαστική θεώρηση τόσο των κλινικών όσο και των ακτινογραφικών ευρημάτων που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Ειδικότερα, η διάγνωση στηρίζεται σε στοιχεία που προκύπτουν από τη λεπτομερή λήψη ιστορικού, σε πληροφορίες που ανακύπτουν από τις δοκιμασίες ζωτικότητας του πολφού και σε στοιχεία της ακτινογραφικής εικόνας. Η κλινική εξέταση και οι σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές συμβάλλουν σημαντικά στον παραπάνω σκοπό. Στα πλαίσια της παρουσίασης θα γίνει, μέσα από σειρά κλινικών περιστατικών, μια σύντομη αναφορά στην συμπτωματολογία των ενδοδοντικής αιτιολογίας παθήσεων του πολφού αλλά και η παρουσίαση της σύγχρονης κατάταξης των νόσων του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών.Απαραίτητη προϋπόθεση της σωστής χημικομηχανικής επεξεργασίας και έμφραξης κατά την ενδοδοντική θεραπεία είναι η γνώση της μορφολογίας του συστήματος ριζικών σωλήνων του δοντιού. Με την πρόοδο των σύγχρονων ερευνητικών πρωτοκόλλων κατέστη δυνατή η απεικόνιση και ανάλυση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του συστήματος ριζικών σωλήνων σε τέτοιο επίπεδο που ο κλινικός οδοντίατρος έχει, πλέον, σήμερα τη δυνατότητα να γνωρίζει ορισμένες ιδιαιτερότητες της ομάδας δοντιού που επεμβαίνει. Μέσα από την παρουσίαση σύγχρονων μελετών αναλύονται προβληματισμοί που σχετίζονται με τον αριθμό ριζικών σωλήνων, τη σχέση μεταξύ τους ως σύστημα, το σχήμα και την εντόπιση των στομίων τους. Το στάδιο της προπαρασκευής των ριζικών σωλήνων συγκεντρώνει κατά γενική ομολογία το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό οφείλεται στο ότι αποτελεί όχι μόνο κοπιώδες, αλλά στην πράξη το καθοριστικότερο βήμα για την επιτυχή εκτέλεση μιας ενδοδοντικής θεραπείας χωρίς συμβάματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση του τι αλλάζει και τι όχι με τη μηχανοκίνητη προπαρασκευή, ώστε ο κλινικός να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς σε κάθε περιστατικό, όσο απαιτητικό κι αν είναι. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του κλινικού πρωτοκόλλου χρήσης των μηχανοκίνητων συστημάτων, ώστε ο συμμετέχων να εφοδιαστεί κατάλληλα και να υιοθετήσει τη μηχανοκίνητη ενδοδοντολογία στην καθημερινή κλινική πράξη.Ο διακλυσμός των ριζικών σωλήνων αποτελεί ένα ζήτημα καθημερινής κλινικής πράξης στην ενδοδοντολογία, αναπόσπαστο από την έννοια της ίδιας της ενδοδοντικής θεραπείας. Πολυάριθμα υγρά διακλυσμών έχουν κατά καιρούς προταθεί και διερευνηθεί διεξοδικά. Εντούτοις, η ίδια η διαδικασία των διακλυσμών παραμένει ένα θέμα ελάχιστα τεκμηριωμένο, το οποίο περιγράφεται και διδάσκεται ακόμα και σήμερα με βάση καθαρά εμπειρικά δεδομένα σε μεγάλο βαθμό. Επιχειρώντας μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ανασκόπηση σχετικά με το πρωτόκολλο διακλυσμών κατά τη μηχανοκίνητη προπαρασκευή, θα γίνει μια σύγχρονη προσέγγιση τόσο στα υγρά όσο και στις τεχνικές διακλυσμών. Θα συζητηθούν θέματα όπως η ενεργοποίηση των υγρών διακλυσμού, η απομάκρυνση του ρυπαρού επιχρίσματος οδοντίνης (smear layer), η χρήση χημικών παραγόντων και ο κατάλληλος τελικός διακλυσμός.

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία διεξαγωγής:
16-17 Νοεμβρίου, 2024 (Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο)
Χώρος διεξαγωγής: Ινστιτούτο Μέριμνα – Αθήνα
Κόστος συμμετοχής: 400€ (περιλαμβάνει: Handout του διημέρου σεμιναρίου, coffee breaks, μεσημεριανά γεύματα, πιστοποιητικό παρακολούθησης)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Interest Form GR

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση χρειάζεστε.

Προσωπικά Δεδομένα


dandakisΧρήστος Δανδάκης
Ενδοδοντολόγος

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1965. Πτυχίο Οδοντιατρικής το 1991. Εργάστηκε ως οδοντίατρος μέχρι το 1995 στην Γερμανία.
Απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην κατεύθυνση της Ενδοδοντολογίας.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων.
Επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Συνεχούς Οδοντιατρικής Επιμόρφωσης. Συμμετοχή σε σεμινάρια ως εκπαιδευτής στον τομέα της Ενδοδοντολογίας.
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Θεσσαλονίκη με αποκλειστικό αντικείμενο την Ενδοδοντολογία.
Παρουσιάσεις και παρουσία σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια, καθώς και δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά με θέμα την Ενδοδοντολογία.


kalyvaΚαλύβα Μαρία
Διδάκτορας Ενδοδοντολογίας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ” όπου αποφοίτησε το 1998. Το 2001 ολοκλήρωσε με επιτυχία το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2010 αναγορεύτηκε Διδάκτορας Ενδοδοντολογίας καταθέτοντας ερευνητική εργασία με τίτλο: «Ο ρόλος του μετατρεπτικού αυξητικού παράγοντα β1 (TGF β1) στην πολφική επανόρθωση. Πειραματική μελέτη».

Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχές σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2002 και έπειτα διατελεί τακτικό μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας και εργάζεται ιδιωτικά με αντικείμενο την αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντίας.


Σταματίνα ΠασσαλίδουΣταματίνα Πασσαλίδου
Ενδοδοντολόγος

Η Σταματίνα Πασσαλίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στο πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εισήχθη πρώτη στην Οδοντιατρική ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης όπου αποφοίτησε το 2007 ως σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού. Υπηρέτησε ως οδοντίατρος σε πληθώρα υγειονομικών υπηρεσιών μέχρι την εισαγωγή της στο τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενδοδοντίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης στο Βέλγιο (2011-2014). Η μεταπτυχιακή διπλωματικής της εργασία με τίτλο « Debris Removal from the Mesial Root System of Mandibular Molars with Laser Activated Irrigation », δημοσιεύθηκε στο Journal of Endodontics. Παράλληλα με τις μεταπτυχιακές τις σπουδές εργάστηκε σε μεγάλες κλινικές της Αμβέρσας και των Βρυξελλών, ασκώντας όλο το φάσμα της οδοντιατρικής αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στις ενδοδοντικές θεραπείες. Με την επιστροφή της στην Αθήνα συνέχιζε να εργάζεται σε κλινικές του Λουξεμβούργου και του Βελγίου αλλά και της Ελλάδας πλέον αποκλειστικά ως ενδοδοντολόγος. Σήμερα προΐσταται του Ενδοδοδντολογικού τμήματος του Οδοντιατρικού Κέντρου του Πολέμικού Ναυτικού και έχει ιδρύσει το εξειδικευμένο ενδοδοντολογικό κέντρο Endo House Athens. Έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε έγκριτα περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.


Δήμητρα ΣακκάΔήμητρα Σακκά
Ενδοδοντολόγος

Γεννήθηκα στην Καρδίτσα το 1992. Το 2010 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων πέρασα στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου και έλαβα το πτυχίο μου , με βαθμό <<Λίαν Καλώς>>, το 2015. Έπειτα για δύο χρόνια εργάσθηκα ως γενική οδοντίατρος και ταυτόχρονα υπήρξα συνεργάτης του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής σχολής ΕΚΠΑ.
Το 2017 έγινα δεκτή στο τριετές Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενδοδοντολογίας (MSc) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), από όπου αποφοίτησα το 2020.
Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου, εργάστηκα ως επιστημονικός συνεργάτης στις προπτυχιακές κλινικές της Οδοντιατρικής σχολής ΑΠΘ.Ασχολήθηκα ερευνητικά με τις Αναγεννητικές τεχνικές στην Ενδοδοντία και το θέμα της διπλωματικής μου ήταν “Comparative evaluation of the therapeutic potential of two platelet concentrates related to regenerative endodontics”, το οποίο δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 2020 στο περιοδικό International Journal of Dentristry and Oral Health.
Ταυτόχρονα έχω δημοσιεύσει πληθώρα ερευνητικών εργασιών, έχω συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια κι έχω δώσει διαλέξεις σε σεμινάρια Ενδοδοντίας και webinars.
Όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμουν αποκλειστικά ως Ενδοδοντολόγος σε ιδιωτικά ιατρεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πλέον διατηρώ το ιδιωτικό μου ιατρείο στο κέντρο των Τρικάλων.


Κωνσταντίνος Χ. ΚαλογερόπουλοςΚωνσταντίνος Χ. Καλογερόπουλος
Ενδοδοντολόγος

Ο Κωνσταντίνος Χ. Καλογερόπουλος είναι πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του τριετούς μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Ενδοδοντία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 2008 διατηρεί ιδιωτικό ενδοδοντολογικό ιατρείο στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στο χώρο της συνεχούς επιμόρφωσης των οδοντιάτρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι Gold member στο Style Italiano Endodontics. Το συγγραφικό του έργο σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά έχει κλινικό προσανατολισμό.


Φαρμάκης Ελευθέριος – ΤέρρυΦαρμάκης Ελευθέριος – Τέρρυ
DDS, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Ενδοδοντολογίας ΕΚΠΑ

Γεννήθηκε στον Καναδά, εισήχθη στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου και αποφοίτησε το 1991(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το 1993 ολοκληρώνει τη διετή Μεταπτυχιακή του εξειδίκευση (Master) στη Βιολογία Στόματος και την κλινική εξειδίκευση του στην Ενδοδοντία και το 2005 ορκίζεται Διδάκτορας, στο ίδιο πανεπιστήμιο.
Το 2009 ορκίζεται Λέκτορας στο Εργαστήριο της Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2014 εκλέγεται Επίκουρος Καθηγητής.
Είναι μέλος πολλών ελληνικών και ξένων εταιριών, με σειρά δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων στο αντικείμενο του, καθώς και κριτής σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Πρόσφατα εκλέχθηκε Πρόεδρος Της Ελληνικής Εταιρίας Στοματικών Εφαρμογών Laser (Hellenic Society of Oral Laser Applications – HELSOLA).


Ιωάννα ΣίσκαΙωάννα Σίσκα
Γναθοπροσωπική Ακτινολόγος

Η Ιωάννα Σίσκα γεννήθηκε στη Χίο και είναι απόφοιτη του τμήματος Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων(ΣΣΑΣ)(2005). Έλαβε στη συνέχεια Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος από το τμήμα της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών( 2014), ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ της Οδοντιατρικής σχολής του ΑΠΘ. Είναι διευθύντρια του Οδοντιατρικού Ακτινολογικού τμήματος του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Στον ιδιωτικό τομέα συνεργάζεται με διαγνωστικά κέντρα ως ακτινοδιαγνώστρια της γναθοπροσωπικής περιοχής . Επίσης εξειδικεύεται στην εκπαίδευση προσωπικού διαγνωστικών εργαστηρίων σχετικά με τη χρήση του Υπολογιστικού Τομογράφου Κωνικής Δέσμης.A.ΔΙΑΓΝΩΣΗ

1 Βιολογία πολφού και περιακρορριζικών ιστών,
2 Παθολογία πολφού και περιακρορριζικών ιστών,
3 Διαδικασία διάγνωσης – διαφοροδιάγνωσης,
4 Εργαλεία διάγνωσης,
5 Οπτικό μικροσκόπιο και τεχνικά μέσα μεγέθυνσης,
6 Αντιμετώπιση οξέων συμπτωμάτων του επείγοντος ενδοδοντικού περιστατικού,
7 Διάγνωση και οργάνωση σχεδίου Θεραπείας.
Αξιολόγηση πριν την προσθετική
Αποκατάσταση από τη πλευρά του Ενδοδοντολόγου,
8 Ελεύθερη συζήτηση – προβληματισμοί

B. Ανατομία των ριζικών σωλήνων

Γ. Μορφολογία του συστήματος των ριζικών σωλήνων

Δ. Διάνοιξη

1 Απομόνωση,
2 Απολύμανση,
3 Εργαλεία διάνοιξης,
4 Αρχές και κανόνες διάνοιξης,
5 Συμβάματα κατά την διάνοιξη,
6 Ελεύθερη συζήτηση – προβληματισμοί.

E. Πρακτική εξάσκηση

1 Τρόποι τοποθέτησης ελαστικού απομονωτήρα,
2 Διάνοιξη,
3 Βελτίωση διάνοιξης,
4 Εντοπισμός και ανίχνευση μυλικών στομίων.

ΣΤ. Χημικομηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων

Μηχανοκίνητη προπαρασκευή
1 Επιστημονική τεκμηρίωση μηχανοκίνητης προπαρασκευής,
2 Σύγχρονος εξοπλισμός μηχανοκίνητης προπαρασκευής,
3 Ελεγχόμενη μνήμη σχήματος εργαλείων,
4 Συσκευές καθορισμού μήκους εργασίας,
5 Προσδιορισμός μήκους εργασίας,
6 Προπαρασκευή ριζικών σωλήνων – πρωτόκολλο κλινικής διαδικασίας,
7 Καθορισμός εύρους προπαρασκευής και έλεγχος διεύρυνσης,
8 Κλινικά περιστατικά.
9 Θραύση μικροεργαλείων. Πότε και γιατί;

Διακλυσμοί
1 Μέθοδοι διακλυσμών,
2 Ενεργοποίηση των υγρών διακλυσμού,
3 Gel ή υδατικά διαλύματα; Διαφορές, ενδείξεις και αντενδείξεις,
4 Αφαίρεση του ρυπαρού επιχρίσματος οδοντίνης (smear layer),
5 Χηλικοί παράγοντες,
6 Πρωτόκολλο διακλυσμών στη μηχανοκίνητη προπαρασκευή,
7 Ελεύθερη συζήτηση – προβληματισμοί.

Ζ. Πρακτική εξάσκηση

1 Σύγχρονος εξοπλισμός μηχανοκίνητης προπαρασκευής. Εξοικείωση
με το μοτέρ ενδοδοντίας,
2 Προπαρασκευή ριζικών σωλήνων,
3 Διακλυσμοί και ενεργοποίηση των υγρών διακλυσμού,
4 Καθορισμός εύρους προπαρασκευής και έλεγχος διεύρυνσης,
5 Ελεύθερη συζήτηση – προβληματισμοί.

H. Έμφραξη

1 Η έμφραξη του συστήματος ριζικών σωλήνων σε
τρείς διαστάσεις,
2 Ο ρόλος των διαφόρων τεχνικών και υλικών και
αποτελεσματικότητα του συνδυασμού τους,
3 Ελεύθερη συζήτηση – προβληματισμοί.

Θ. Πρακτική εξάσκηση

Πρακτική εφαρμογή σύγχρονων υλικών και τουλάχιστον δύο
αντιπροσωπευτικών τεχνικών έμφραξης.

Ι. Συζήτηση εφ όλης της ύληςΦόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Interest Form GR

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση χρειάζεστε.

Προσωπικά Δεδομένα


Πιστοποιήσεις κατά ISO

Πιστοποιήσεις Κατά ISO

Log in with your credentials

Forgot your details?