Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων

IMC of University Duisburg-Essen

Cooperation with the Merimna Dental Institute

Το Πρόγραμμα Εμφυτεματολογίας με Κλινική Συμμετοχή του Ινστιτούτου Μέριμνα αναγνωρίζεται επίσημα, για όλους τους αποφοίτους του, ως μέρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Master of Science in Implantology and Dental Surgery) του IMC of University Duisburg-Essen. Έτσι οι σπουδαστές του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών και απόκτηση του τίτλου Master of Science με μείωση διδάκτρων.

Merimna Institute offers annually an Advanced Implantology Program with clinical participation entitled “Current Concepts in American Dentistry”, awarded with a Certificate of Achievement and approved by New York University – College of Dentistry- Linhart Continuing Dental Education.

IMC will recognize completely the program in Implantology performed by New York University – College of Dentistry- Linhart Continuing Dental Education or other such programs by University College of London, Eastman Dental Institute. For recognition the students have to present a signed and stamped certificate of these institutions.

For the purpose of broadening the knowledge of oral medicine at a higher university level and for the realization therefore, the parties intend to cooperate in accordance with this MoU.

This means:

a. Students of Merimna Institute will enroll in IMC of University Duisburg-Essen
b. Students will get access to our e-learning platform and online-live lectures
c. IMC will recognize the parts of the basic modules and specialized modules
d. Students have to write a masterthesis
e. Student of Merimna Institute have to come to Germany for one practical training block(8 days) and for the final exam (3-4 days)

Επικοινωνία

International Medical College

MIB GmbH
Gartenstraße 21
48147 Münster

Tel.: +49 (0)251 /28 76 99 90
Fax: +49 (0)251 /210 86 40
E-Mail: imcmed-college.de

Ιστοσελίδα
Πιστοποιήσεις κατά ISO

Πιστοποιήσεις Κατά ISO

Log in with your credentials

Forgot your details?