Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων

ΤΕΣΤ Επιλεξιμότητας ΕΣΠΑ
7 Βήματα για τον Υπολογισμό Βαθμολογίας Επιλεξιμότητας

Σημ. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας γίνεται η παραδοχή ότι τα υποκριτήρια:
α) σαφήνεια και πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και β) προβλέψεις βιωσιμότητας εσόδων εξόδων της επιχείρησης βαθμολογούνται με άριστα(10).

Η ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει παρέλθει.

Εάν εκτός από τα αποτελέσματα του προγράμματος υπολογισμού βαθμολογίας έγκρισης, επιθυμείτε και συμβουλευτική υποστήριξη για την σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από εμάς παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 97 34000 .

* Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472 /1997, Π.δ 207/1998. Π.δ 79/2000 και αρ. 8Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός μας τόπος ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το Ινστιτούτου Μέριμνα διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, για το ίδιο το Ινστιτούτο.

ΕΣΠΑ 2017-2020 για οδοντιάτρους

Πιστοποιήσεις κατά ISO

Πιστοποιήσεις Κατά ISO

Log in with your credentials

Forgot your details?