Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Σχετικά με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για επιδότηση της δράσης “Επαγγελματική Κατάρτιση”

Σχετικά με το πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  στην Αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και στα Σχετικά Αρχεία στο Παράρτημα ΙΙΙ Επιλέξιμες Δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες της επαγγελματικής κατάρτισης και συγκεκριμένα αναφέρεται (σελ. 2 από 8): Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά είτε στο δικαιούχο επιχειρηματία είτε και στο νεοπροσλαμβανόμενο άνεργο/ άνεργη και θα πρέπει να υλοποιηθεί από πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

Ομοίως στο αρχείο Συχνές Ερωτήσεις απαντήσεις που είναι αναρτημένο στον παραπάνω σύνδεσμο στην ερώτηση 34 Δαπάνες για εκπαίδευση/επιμόρφωση δικαιολογούνται; Αναφέρεται: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ φορείς.

Δικαιούστε την 100% επιδότηση στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα;

ΜΑΘΕΤΕ ΣΕ 7 ΒΗΜΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ.

Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλισης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μπορούν να συμμετέχουν
1 Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.

2 Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.


Επιδοτούνται για
Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους .


Επιδοτούνται με
– έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
– έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
– έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.


Σημεία ιδιαίτερης προσοχής
1 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

2 Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016.

3 Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία
έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

ΕΣΠΑ 2017-2020 για οδοντιάτρουςΠροκήρυξη ΕΣΠΑ 2014-2020 για οδοντιάτρουςΕΣΠΑ 2017-2020 για οδοντιάτρους

Πιστοποιήσεις κατά ISO

Πιστοποιήσεις Κατά ISO

Log in with your credentials

Forgot your details?