Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Εκπαίδευση στον έλεγχο των μολύνσεων για τους ιατρούς και τους επαγγελματιες της στοματικής υγείας

Εκπαίδευση στον έλεγχο των μολύνσεων για τους ιατρούς και
τους επαγγελματίες της στοματικής υγείας

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αυξήσει τις γνώσεις των ιατρών και των επαγγελματιών οδοντιατρείου σχετικά με τα είδη των μολύνσεων στα οποία εκτίθενται στο εργασιακό τους περιβάλλον καθώς και τις γνώσεις σχετικά με την αλυσίδα των μολύνσεων και τους τρόπους μετάδοσης. Η κατανόηση του τρόπου διάδοσης της μόλυνσης μπορεί να μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου.

Αποσβέστε πλήρως το κόστος συμμετοχής σας, αξίας 50 ευρώ, παίρνοντας δώρο ένα Zeta 1 ULTRA + το νέο Zeta 5 POWER ACT + ένα Zeta 7 SOLUTION, συνολικής αξίας 93ευρώ.

Ανάλυση Προγράμματος

09.30 – 11.30 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕΜΙΝAΡΙΟΥ

• Είδη μολύνσεων και ποιοι κινδυνεύουν
• Προσδιορισμός των πρωτευόντων μολύνσεων στις οποίες εκτίθενται οι επαγγελματίες τις υγείας.
• Οι βασικοί μηχανισμοί μετάδοσης των μολύνσεων.
• Ποιος κινδυνεύει;
• Απαλοιφή και πρόληψη μολύνσεων (τεχνικές και προϊόντα)
• Μέτρα ελέγχου του ασθενούς σε κλινικό περιβάλλον.
• Σωστές λειτουργίες και κατάλληλη χρήση των μσω ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
• Υγιεινή χεριών, τεχνικές αποτελεσματικού πλυσίματος χεριών.
• Διατήρηση καθαρού και ασφαλούς εργασιακού και κλινικού περιβάλλοντος και προγράμματα καθαρισμού περιβάλλοντος.


11.30 – 11.45 Διάλειμμα για καφέ

12.00 – 14.00 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕΜΙΝAΡΙΟΥ

• Απολύμανση (συμπεριλαμβάνει διαδικασίες, μεταφορά και αποθήκευση εργαλείων)
• Ορισμός της απολύμανσης, κατανόηση του κύκλου της διαδικασίας.
• Εκτέλεση ασφαλών διαδικασιών απολύμανσης και προγραμματισμός σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
• Χημική και θερμική απολύμανσης και αποστείρωση.
• Μέθοδοι μεταφορά μολυσμένων εργαλείων και ασφαλής αποθήκευση αποστειρωμένων εργαλείων.
• Έλεγχος εγκυρότητας
• Πως μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι οι διαδικασίες διεξάγονται σωστά και ο εξοπλισμός και τα εργαλεία μας είναι κατάλληλα για αυτό το σκοπό;
• Τεκμηρίωση και ιχνηλασιμότητα της δοκιμής επιδόσεων


14.00 – 14.30 Ερωτήσεις & Aπαντήσεις

14.30 – 15.30 Πρακτική κατάρτιση της πρώτης ομάδας. Γεύμα της δευτερης ομάδας

15.30 – 16.30 Πρακτική κατάρτιση της δεύτερης ομάδας. Γεύμα της πρώτης ομάδας

16.30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ (πιστοποιητικά και δώρα προς τους συμμετέχοντες)

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 30 Σεπτεμβρίου/1η Οκτωβρίου 2017
Χώρος διεξαγωγής: Ινστιτούτο Μέριμνα – Λ.Βουλιαγμένης 272Α, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα
Κόστος συμμετοχής: 50€

power-act

samantha bellSamantha Bell (UK)

Η Samantha Bell είναι εκπαιδεύτρια οδοντιάτρων και επαγγελματιών οδοντιατρείου και ελεγκτής ποιότητας για την εκπαίδευση στο ΗΒ. Δραστηριοποιείται στο πεδίο της Οδοντιατρικής από το 1993 και έχει λάβει πιστοποίηση ως νοσοκόμα οδοντιατρείου το 1995. Πριν από αυτό, εργάστηκε σε πολλούς τομείς και στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας, στον τομέα της ιδιωτικής κοσμητικής και σε εκπαιδευτικά τμήματα. Από την πιστοποίησή της ως νοσοκόμα, έχει λάβει πολλούς μετεκπαιδευτικούς τίτλους στον τομέα της Οδοντιατρικής καθώς και πιστοποιήσεις εκπαιδευτή ενώ συνεργάζεται στενά με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Συνεχίζει τη Δια βίου Επαγγελματική Εκπαίδευση ώστε να είναι πάντα ενημερωμένη σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις γνώσεις αλλά και τη νομοθεσία και σχετικές αλλαγές της. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει ασχοληθεί κυρίως με την εκπαίδευση και έχει συμμετέχει στην κατάρτιση νοσοκόμων οδοντιατρείου στο ΗΒ βοηθώντας
τους στην απόκτηση πιστοποιήσεων και στην μετεκπαιδευτική τους κατάρτιση.

Επί του παρόντος διευθύνει μία ομάδα εκπαιδευτών της Οδοντιατρικής Ακαδημίας του ΗΒ και διασφαλίζει ότι οι εργασίες στην αίθουσα είναι χρήσιμες και διαδραστικές, χρησιμοποιώντας τεχνικές πρακτικής κατάρτισης για να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους την εμπειρία των πραγματικών εργασιακών συνθηκών.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε.

Πιστοποιήσεις κατά ISO

Πιστοποιήσεις Κατά ISO

Log in with your credentials

Forgot your details?