Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων

ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στις οποίες θα πρέπει να εναρμονίζονται οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους για να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αφενός διέπονται από ποιότητα και αφετέρου ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας.

ISO/IEC 27701:2019 Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας

Το ISO/IEC 27701:2019 είναι μια επέκταση απορρήτου στο διεθνές πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 27701 Τεχνικές ασφαλείας – Επέκταση ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27002 για διαχείριση πληροφοριών απορρήτου – Απαιτήσεις και οδηγίες).

Το ISO 27701 καθορίζει τις απαιτήσεις – και παρέχει καθοδήγηση για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση – ενός PIMS (σύστημα διαχείρισης πληροφοριών απορρήτου).

Το ISO 27701 βασίζεται στις απαιτήσεις, τους στόχους ελέγχου και τους ελέγχους του ISO 27001, και περιλαμβάνει ένα σύνολο απαιτήσεων, ελέγχων και στόχων ελέγχου που αφορούν συγκεκριμένα την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

ISO 27001 Σύστημα Διαχείρισης Aσφάλειας Πληροφοριών

Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μία από τις βασικές ανησυχίες των σύγχρονων οργανισμών. Ο όγκος και η αξία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές, ενημερώνουν όλο και περισσότερο για τον τρόπο που λειτουργούν οι οργανισμοί και πόσο επιτυχημένοι είναι.

Οι κύριοι παράγοντες για την ασφάλεια είναι αναμφισβήτητα η παγκοσμιοποίηση, οι κυβερνητικές οδηγίες, οι κανονιστικές απαιτήσεις, οι τρομοκρατικές δραστηριότητες και οι κλιμακούμενες απειλές στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, οργανισμοί που αναζητούν συμβόλαια με κυβερνήσεις ή μεγάλους εταιρικούς πελάτες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ότι το ISO 27001 αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την ύπαρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η πιστοποίηση θεωρείται μια ισχυρή διαβεβαίωση της δέσμευσής σας να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας προς τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς σας συνεργάτες. Αυτή η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική με την έλευση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), ο οποίος απαιτεί από τις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα όλων των κατοίκων της ΕΕ, και βαριά πρόστιμα (έως και 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών ή 20 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με το ποιο είναι μεγαλύτερο) μπορεί να προκύψουν από σοβαρές παραβιάσεις δεδομένων.

Παρόλο που ο GDPR δεν προσφέρει συγκεκριμένες οδηγίες για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων, το ISO 27001 προσφέρει ένα σύνολο προδιαγραφών που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS).

Πιστοποιήσεις κατά ISO

Πιστοποιήσεις Κατά ISO

Log in with your credentials

Forgot your details?