Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιο Προσθετικής 2018

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιο-Προσθετικής 2018

Από απλά σε πολύπλοκα περιστατικά

Εισαγωγικό Σηµείωµα

Η προσπάθειά µας αυτή άρχισε από µια φιλική κουβέντα. Προσπαθήσαµε να αποκωδικοποιήσουµε τις πιο σηµαντικές ανάγκες στην ενηµέρωση των κλινικών οδοντιάτρων. Με περισσότερα από 90 χρόνια συνολικής κλινικής και 70 χρόνια συνολικής ακαδηµαϊκής εµπειρίας η άποψη όλων µας ήταν κοινή. Ένα από τα πιο σηµαντικά κλινικά προβλήµατα είναι η περιοπροσθετική αποκατάσταση ασθενών. Η παρουσία περιοδοντικής νόσου περιπλέκει κάθε σχέδιο θεραπείας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να ακολουθήσει προσθετική αποκατάσταση. Η αντιµετώπιση περιοπροσθετικών περιστατικών χρειάζεται γνώσεις και µεθοδικότητα. Για τους λόγους αυτούς σχεδιάσαµε µια σειρά σεµιναρίων µοναδική στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την δική µας εµπειρία στην συνεχιζόµενη εκπαίδευση οδοντιάτρων µε την πιστοποιηµένη οργανωτική εµπειρία του Ινστιτούτου Μέριµνα.

Σκοπός της σειράς σεµιναρίων είναι η εκτεταµένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση συναδέλφων, στην αποκατάσταση περιοπροσθετικών περιστατικών. Χρονικά θα εκτείνεται σε πέντε εκπαιδευτικά τριήµερα. Κάθε τριήµερο θα είναι ισότιµα µοιρασµένο σε θεωρητικό και πρακτικό µέρος.


Perio-Prosthetics 15-Day Masterclass Curriculum Perio-Prosthetics 15-Day Masterclass Curriculum

Η εκπαίδευση θα είναι προσωποποιηµένη ανάλογα µε την εµπειρία κάθε συµµετέχοντα. Στο τέλος του κύκλου ο κάθε συνάδελφος θα µπορεί να αναλαµβάνει και να αποκαθιστά περιοπροσθετικά περιστατικά. Τα θέµατα των σεµιναρίων θα περιλαµβάνουν την διάγνωση και κατηγοριοποίηση της περιοδοντικής νόσου, τον θεραπευτικό σχεδιασµό και την αντιµετώπιση, τόσο συντηρητική όσο και χειρουργική. Σε ότι αφορά στην Προσθετική µεγάλη έµφαση επίσης θα δοθεί στη διάγνωση των περιοπροσθετικών προβληµάτων και στον θεραπευτικό σχεδιασµό ανάλογα µε την πρόγνωση των δοντιών. Θα αναλυθούν σε έκταση οι ιδιαιτερότητες σε κάθε φάση της θεραπείας (παρασκευές, µεταβατικές αποκαταστάσεις, αποτύπωση, κ.α.)

Σε ότι αφορά στα πρακτικά σεµινάρια θα γίνει εξάσκηση τόσο των συντηρητικών όσο και των χειρουργικών τεχνικών σε ειδικά εκµαγεία και σε γουρουνοκεφαλές. Ανάλογη εξάσκηση σε ειδικά κατασκευασµένα εκµαγεία θα γίνει σε όλα τα είδη παρασκευών, στην κατασκευή µεταβατικών αποκαταστάσεων, στις µεθόδους αποτύπωσης, κ.α.

Σας περιµένουµε λοιπόν σε ένα ταξίδι γνώσης, εµπειριών και δηµιουργίας.

Γενικές Πληροφορίες

∆ιεξαγωγή: Ινστιτούτο Μέριµνα, Αθήνα
∆ιάρκεια: 15 Εκπαιδευτικές Ηµέρες
Ηµεροµηνίες:
Ενότητα 1 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20-21-22, 2018
Ενότητα 2 – ΜΑΪΟΣ 18-19-20, 2018
Ενότητα 3 – ΙΟΥΝΙΟΣ 8-9-10, 2018
Ενότητα 4 – ΙΟΥΛΙΟΣ 6-7-8, 2018
Ενότητα 5 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 7-8-9, 2018
∆ίδακτρα: 4600€

Υπό την Αιγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
prosthodonticsociety.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Γιώργος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ DDS, MSc, PhD, FICD
Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής, ΕΚΠΑ

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου έχει ειδικευθεί στην Προσθετική και σήµερα κατέχει τη θέση του Μόνιµου Επίκουρου Καθηγητή στην Προσθετική στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο Οδοντιατρικής από το Πανεπιστήµιο Αθηνών το 1989. Το 1992 έλαβε Ειδικότητα Προσθετικής και Master of Science από το University of North Carolina at Chapel Hill, ΗΠΑ όπου και δίδαξε για τέσσερα χρόνια .

Το 1999 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το 2000 έγινε Λέκτορας Προσθετικής στο ίδιο Πανεπιστήµιο. Εξελέγη στην θέση του Επίκουρου Καθηγητή το 2005. Τα τελευταία 20 χρόνια διδάσκει Ακίνητη και Κινητή Προσθετική σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο και παράλληλα διεξάγει έρευνα στην Προσθετική σε τοµείς που αφορούν την κλινική έρευνα, τα βιοϋλικά και τα εµφυτεύµατα. Έχει δηµοσιεύσει πάνω από 70 επιστηµονικές εργασίες και έχει λάβει σηµαντικά βραβεία.

Επί έντεκα χρόνια διετέλεσε Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Προσθετικής του ΕΚΠΑ, το οποίο οδήγησε στο να βρίσκεται µεταξύ των έξι προγραµµάτων πανευρωπαϊκά που αναγνωρίζονται από την European Prosthodontic Association. Έχει δώσει διαλέξεις και επιστηµονικές παρουσιάσεις σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσµο και έχει οριστεί ως κριτής για πολλά διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Είναι opinion leader για εταιρείες εµφυτευµάτων και οδοντιατρικών υλικών. ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το 1995 αποκλειστικά για προσθετική και εµφυτεύµατα. Κατέχει την θέση του Προέδρου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας.

Σπυρίδων ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ DDS, PhD, FICD
Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής,ΕΚΠΑ

Ο περιοδοντολόγος ∆ρ. Σπυρίδων Σιλβέστρος αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 1983 και το 1991 έλαβε τον τίτλο του «∆ιπλωµατούχου Περιοδοντολόγου», από το Πανεπιστήµιο TUFTS της Βοστώνης.
Το 1998 ολοκλήρωσε τη ∆ιδακτορική του ∆ιατριβή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και το 2002 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής του ίδιου Πανεπιστηµίου. Έχει λάβει µέρος σε 255 συνέδρια, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα περισσότερα από τα οποία ήταν οµιλητής, περισσότερες από 50 εργασίες του έχουν δηµοσιευθεί σε σηµαντικά ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά.
Είναι ενεργό µέλος των ακόλουθων εταιριών: American Dental Society of Europe, American Academy of Periodontology, European Association for Osseointegration, International College of Dentists, Εταιρεία Οδοντοµατοστολογικής Ερεύνης, Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία, Ελληνική Προσθετική Εταιρεία, Ελληνική Παιδοδοντιατρική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Αποφοίτων Πανεπιστηµίου Tufts, Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωµάτωσης, Ελληνική Εταιρεία Στοµατικών Εφαρµογών Laser, Ελληνική Εταιρία Σύγχρονης Οδοντιατρικής.

Οι τιµητικές διακρίσεις του κου Σιλβέστρου περιλαµβάνουν: 1Ο βραβείο καλύτερου επιστηµινικού άρθρου δηµοσιευµένου στο Ελληνικό Οδοντιατρικό Περιοδικό το 2005, Βραβείο «Θ. Κουλουρίδης» Annual Grant of Procter & Gamble Hellas Ltd. Company 1ο βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Προσθετολογίας το 2007, 1ο βραβείο καλύτερης έρευνας στο 15ο Βαλκανικό Συνέδριο Στοµατολογικής Εταιρείας το 2010 Από το 1984 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, όπου ασχολείται αποκλειστικά µε την θεραπεία ασθενών µε περιοπροσθετικά προβλήµατα και την τοποθέτηση εµφυτευµάτων.


Φώφη ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ DDS, MSc, PhD, FICD
Επίκουρη Καθηγήτρια Προσθετικής, ΕΚΠΑ

Η Φώφη Καµποσιώρα έχει ειδικευθεί στην Προσθετική και σήµερα κατέχει τη θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας στην Προσθετική στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έλαβε πτυχίο Οδοντιατρικής από το Πανεπιστήµιο Αθηνών το 1989. Το 1994 έλαβε Ειδικότητα Προσθετικής και Master of Science από το University of North Carolina at Chapel Hill, ΗΠΑ όπου και δίδαξε για ένα χρόνο. Το 1999 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το 2003 έγινε Λέκτορας Προσθετικής στο ίδιο Πανεπιστήµιο. Εξελέγη στην θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας το 2008.

Τα τελευταία 20 χρόνια διδάσκει Ακίνητη και Κινητή Προσθετική σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο και παράλληλα διεξάγει έρευνα στην Προσθετική σε τοµείς που αφορούν την κλινική έρευνα, τα βιοϋλικά και τα εµφυτεύµατα. Έχει δηµοσιεύσει πάνω από 70 επιστηµονικές εργασίες και έχει λάβει σηµαντικά βραβεία. Έχει δώσει διαλέξεις και επιστηµονικές παρουσιάσεις σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσµο και έχει οριστεί ως κριτής για πολλά διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Είναι opinion leader για εταιρείες εµφυτευµάτων και οδοντιατρικών υλικών. ∆ιατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το 1995 αποκλειστικά για προσθετική και εµφυτεύµατα. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει εκλεγεί µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Προσθετικής Εταιρείας (EPA) της οποίας θα είναι Πρόεδρος το 2020 και κατέχει την θέση του Ταµία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας.


ENOTHTA 1 | 20-21-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (14:30 – 20:00)

Εισαγωγή στην Περιοδοντολογία
• Φυσιολογικό περιοδόντιο(ούλα, περιρρίζιο, οστεϊνη, φατνιακό οστούν)
• Αιτιοπαθογένεια των περιοδοντικών νόσων(µικροβιακός και ανοσιακός παράγων, τρυγία, ιατρογενείς παράγοντες, σύγκλειση, συστηµατικά νοσήµατα)
• Παθολογία των περιοδοντικών νόσων(ταξινόµηση, νόσοι των ούλων, νόσοι του περιοδοντίου)
• Κλινική εξέταση-∆ιάγνωση-Πρόγνωση

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (9:00 – 17:00)

∆ιάγνωση – Πρόγνωση από την πλευρά της Προσθετικής
• Κινητικότητα – Ακινητοποίηση
• Απώλεια Πρόσφυσης ( Μαύρα τρίγωνα – Αισθητικά προβλήµατα – Τερηδόνα ρίζας )
• Νωδές περιοχές
• Φόρτιση ( Λυγισµός ? – Abstractions )
• Ευαισθησία ( Μηχανισµός – Αντιµετώπιση )
• Ένδο – Πέριο-Πρόσθο βλάβες
• Όρθο – Πέριο – Πρόσθο βλάβες
• Υπερέκφυση ( Ανώµαλο Μασητικό Επίπεδο – Επιπτώσεις )

Περιοπροσθετικό σχέδιο θεραπείας
• Αναγνώριση στηρικτικής ικανότητας δοντιών (πρόσθια – οπίσθια – άνω – κάτω)
– Σηµασία της θέσης στο φραγµό
– Σηµασία του µήκους νωδής περιοχής
– Σηµασία του αριθµού δοντιών ανά εκτηµόριο
– Σηµασία της διασποράς των στηριγµάτων
• Απώλεια οπίσθιας στήριξης
• Απόκλιση από τον επιµήκη άξονα και αντιµετώπιση
• Υπερέκφυση και αντιµετώπιση
• Εκτοµή ρίζας
– ∆ιχοτόµηση

KYΡIAKH 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (9:00 – 17:00)

Τύποι Περιοπροσθετικών αποκαταστάσεων (Μέρος 1ο)
• Μονήρεις στεφάνες
• Γέφυρες µικρού µήκους
• Εκτεταµένες γέφυρες
• Ολικές αποκαταστάσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
• Αρχικά αποτυπώµατα για περιοδοντικούς ασθενείς (κατασκευή µε τρύπες – µεσοδόντια για επίδειξη απόσχισης και µετά µπλοκάρισµα και νέο αποτύπωµα)
• Βασική Παρασκευή – Κεντρικού Άνω και προγόµφιου Άνω


ENOTHTA 2 | 18-19-20 ΜΑΪΟΥ, 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ (14:30 – 20:00)

Τύποι Περιοπροσθετικών αποκαταστάσεων (Μέρος 2ο)
• Ένθετα και επένθετα σε περιοδοντικούς ασθενείς
• Άξονες χυτοί και προκατασκευασµένοι για περιοδοντικούς ασθενείς
• Όψεις και περιοδόντιο (αισθητική διαµόρφωση µαλακών ιστών –
µεσοδόντια διαστήµατα – διαχείριση)

Επι-εµφυτευµατικές αποκαταστάσεις και ο περιοδοντικός ασθενής

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ (9:00 – 17:00)

ΦΑΣΗ 1. Φάση ελέγχου φλεγµονής:
• Στοµατική υγιεινή
• Αποτρύγωση και ριζική απόξεση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Βασικές παρασκευές
• Άνω γοµφίος
• Κάτω τοµέας
• Κάτω κυνόδοντας
• Κάτω προγόµφιος
• Κάτω γοµφίος

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ (9:00 – 17:00)

Παρασκευές δοντιών για περιοπροσθετική
Βασικές αρχές παρασκευών
• Παρασκευές σε κλίσεις
– Κάτω κυνόδοντας
– Κάτω προγόµφιος
– Κάτω γοµφίος
• Παρασκευές για ένθετα – επένθετα
• Παρασκευές για όψεις
• Ειδικές παρασκευές
– Άξονες
– ∆ιχοτοµηµένα δόντια
– ∆όντια µε απώγεια ρίζα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Παρασκευές σε περιοδοντικά δόντια µε απώλεια πρόσφυσης και κλίσεις


ENOTHTA 3 | 8-9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ (14:30 – 20:00)

Μεταβατικές αποκαταστάσεις
• ∆ιαγνωστικό κέρωµα
• Μήτρες αντιγραφής
• Υλικά για µεταβατικές
• Τύποι µεταβατικών αποκαταστάσεων
• Χρόνος χρήσης µεταβατικών
• Κατασκευή µεταβατικών

Ειδικές κατασκευές
• Όψεις mock-up
• Άξονες

Αποτύπωση (Impressions and registrations I)
• Η λογική της αποτύπωσης
• Νήµατα
• Εργαλεία νήµατος
• Αιµοστατικά
• Αποτυπωτικά υλικά και περιοδόντιο
• Αποτύπωση περιοδοντικού ασθενή

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ (9:00 – 17:00)

Αποτύπωση (Impressions and registrations IΙ)
• Ψηφιακή αποτύπωση
• Εκµαγεία
• Καταγραφές
• Ανάρτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Μεταβατικές αποκαταστάσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2018 (9:00 – 17:00)

Σκελετοί αποκαταστάσεων
• Υλικά
– Μέταλλα
– Κεραµικά
• Κατασκευή
– Χυτοί
– Κοπής
– 3D printing
• Ναρθηκοποίηση
• Σύνδεσµοι και περιοδόντιο
• ∆οκιµή σκελετού / επιδιόρθωση

Συγκόλληση
• Υλικά
• Χρήση
• Πρωτόκολλα συγκόλλησης (στεφάνες-γέφυρες-άξονες- ένθετα – επένθετα -όψεις -εµφυτεύµατα)

Ειδικά Θέµατα
• Αποτριβές
• Ευαισθησία
• ∆ευτερογενής τερηδόνα
• ∆ιατήρηση αποτελέσµατος
• Λύση Προβληµάτων

Ειδικό θέµα που θα ζητήσουν οι συµµετέχοντες για εµπέδωση και επανάληψη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Παρασκευές για ένθετα – επένθετα
Παρασκευές για άξονες (Προπλάσµατα – Ανασυστάσεις)


ENOTHTA 4 | 6-7-8 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ (14:30 – 20:00)

ΦΑΣΗ 2. Φάση αποκατάστασης των βλαβών/Χειρουργική προσέγγιση (αναγεννητική, αφαιρετική)

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ (9:00 – 17:00)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Εργαλεία. Αποτρύγωση και ριζική απόξεση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Κρηµνοί-ράµµατα και τεχνικές συρραφής σε γουρουνοκεφαλές

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ (9:00 – 17:00)

Επανάκληση. Φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσµατος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Air-flow και συσκευές υπερήχων στην Περιοδοντολογία


ENOTHTA 5 | 7-8-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (14:30 – 20:00)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Αποτύπωση – Υλικά – Τρόποι
Ζωντανή επίδειξη και τοποθέτηση νηµάτων σε ασθενή
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Κατασκευή ατοµικών δισκαρίων
Κατασκευή βασικών πλακών για καταγραφές

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (9:00 – 17:00)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συγκόλληση – Ναρθηκοποίηση
Φαρµακολογική προσέγγιση στην Περιοδοντολογία

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (9:00 – 17:00)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής µύλης σε γουρουνοκεφαλές
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Εκτοµή ρίζας, διαχωρισµός ρίζας σε γουρουνοκεφαλέςΦόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και σύντομα ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση χρειάζεστε.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνό σας (απαραίτητο)

Επιλογή Προγράμματος (απαραίτητο)

Έχετε επιπλέον ερωτήσεις;

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου.
Το merimnaseminars.gr υπόκειται στους όρους και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τον νέο κανονισμό (EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR))

Επιθυμώ να εγγραφώ στη λίστα Ενημερωτικών E-mail του Ινστιτούτου Μέριμνα


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Merimna Institute is committed to protecting your privacy. The process of personal data collecting is consistent with the GDPR.

Log in with your credentials

Forgot your details?