Εξελίξτε την καριέρα σας στη Γαλλία

Προσλαμβάνουμε Ιατρούς και Οδοντιάτρους για τις Κλινικές στην επικράτεια της Γαλλίας. Στην Cooptalis αναλαμβάνουμε εξ΄ολοκλήρου το σχέδιο μετεγκατάστασής σας είτε στην Γαλλία, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο.