Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων

Foundation Botox® and Dermal Filler Training Course

Open for registration
October 16-17 & 26, 2024
PDF info Βrochure

Advanced Botox® and Dermal Filler Training Course

Open for registration
October 27, 2024
PDF info Βrochure

Botox & Dermal Filler Training 2023

Registration Completed
October 11,12 and 21, 2023
PDF info Βrochure

ISO Certifications

ISO Certifications

Log in with your credentials

Forgot your details?