Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων

The Digital Dentistry Society International State of the Art Conference 2024

DDS International State of the Art Conference 2024

When October 18-19th, 2024, Where Palazzo dei Congressi, Florence

This edition of the Digital Dentistry Society State of the Art Conference – the world’s largest scientific event among the digital dentistry community – will feature leading clinical experts and researchers who will discuss the most innovative digital technologies and established clinical procedures: The Art of Digital Dentistry will be the focus of this year event.
Be part of the future of dentistry.

INFORMATION

38 Invited Speakers

Internationally renowned speakers will deliver enlightening lectures across two distinct sessions: Digital Technologies and Clinical Applications.

Topics

✓ INTRAORAL SCANNERS ✓ FACE SCANNERS & VIRTUAL PATIENT ✓ VIRTUAL ARTICULATORS ✓ ARTIFICIAL INTELLIGENCE ✓ 3D PRINTING ✓ ENHANCED VISION & MICROSCOPY ✓ MIXED REALITY ✓ DIGITAL VENEERS ✓ DIGITAL ORTHODONTICS ✓ FULL ARCH RESTORATIONS ✓ DIGITAL DENTURES ✓ ADVANCED SOLUTIONS FOR BONE RECONSTRUCTION ✓ DIGITAL ORAL & MAXILLO-FACIAL RECONSTRUCTION

REGISTRATION RATES Until 30/06/2024 From 01/07/2024
Active Members Ticket 250€ 350€
Non-Active Members Ticket 350€ 450€

REGISTRATION

Gala Dinner

Enjoy the timeless tradition of the DDS Gala Dinner, a hallmark of every DDS Event. This exclusive evening, set against the historical backdrop of Florence, unfolds at the enchanting Palazzo Borghese (Via Ghibellina 110). Secure your seat (participation quote 120€) and elevate your DDS Congress experience, and delight yourself in the culinary wonders of Italian cuisine.

THE LARGEST SCIENTIFIC EVENT IN DIGITAL DENTISTRY

ISO Certifications

ISO Certifications

Log in with your credentials

Forgot your details?