Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων

NYU | DENTISTRY

Current Concepts in American Dentistry

Eğitim programı, bilimsel seminerler bir dizi içerir, laboratuvar gösteriler ve klinik seyri katılım canlı etkinlikleri izlemek.

nyu-dentistry

“Current Concepts in American Dentistry” (Amerikan Diş Hekimliğinde Güncel Kavramlar) Uluslararası Programı 1981 yılında New York Üniversitesi Di Hekimliği Fakültesinin Center for Continuing Dental Education Programs (Sürekli Diş Eğitim Programları Merkezi) tarafından kurulmuştur. Bu program şu an 27 değişik ülkeden gelen 3.800’in üzerinde mezun vermektedir.

Bu seçkin eğitim programları ABD dışından klinik Diş Hekimlerine, Diş Hekimliği Biliminin çeşitli uzmanlık dallarında detaylı ve ihtisaslaşmış bilgi sağlamak üzere tasarlanmışlardır.
Bu programın Eğitim Sorumluları, New York Üniversitesi profesörleri, Mezunları ve ABD’nin başka Üniversitelerinden profesörlerle klinik Diş Hekimleridir. Eğitim programı, Sürekli Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı ile mutabakat sonucunda, katılımcıların düzeyine bağlı olarak belirlenmektedir.

Bu Uluslararası program halen aşağıdaki ülkelerde gerçekleştirilmektedir: Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Portekiz, İspanya ve Tayvan. Eğitim programına bir dizi bilimsel seminer, laboratuvar sunumlarına katılım ve tabii canlı vakaların klinik takibi dahildir.

Yukarıdakilerin dışında, katılımcıların yazılı bir ödev ile kendi muayenehaneler tamamladıkları iki (2) iki klinik vaka sunmak zorundadırlar. Bütün programlar İngilizce olarak yürütülmektedir, ancak Yunanca’ya simultane çeviri yapılmaktadır.

NYU Dentistry

Contact info

H. Kendall Beacham (MBA)
Assistant Dean for Continuing Education
345 East 24th Street,
New York, NY 10010
Telephone:+212-998-9771,
Fax:+212-995-4084

NYU Website
ISO Certifications

ISO Certifications

Log in with your credentials

Forgot your details?