Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων

Vestibular Socket Therapy – In Depth Hands-On

Open for Registration
MARCH 02, 2024
PDF info Βrochure

From the biology to esthetic: Full arch immediate loading The state of the art

Registration Completed

SEPTEMBER 10-11, 2021
PDF info Βrochure

Prof. Georgios E. Romanos Study Club

Registrations completed.
October 17, 2015
PDF info Βrochure

Dr Dean Vafiadis

Registrations completed.
Awaiting new course
PDF info Βrochure

ISO Certifications

ISO Certifications

Log in with your credentials

Forgot your details?