Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων
Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρων

Aachen Center for Laser Dentistry

University of Excellence RWTH Aachen

aazl5

Dişçilik Lazer Eğitimi Enstitüsü (AALZ Greece) Merimna Enstitüsünde yeni 2014-2015 Bir Yıllık Programının başladığını duyurur.

Halen, 5inci faaliyet yılına başlarken, oniki tane Akredite Laser Güvenlik Teknisyeni Eğitim Seminerleri (LaserSafetyOfficerCourses) ve Diyot laser Seminerleri ile dişçilik laser’inde dört tane Bir Yıllık Eğitim Programı (Mastership/FellowshipCourse) düzenlemiştir.
Almanya’nın Aachen şehrindeki RWTH Üniversitesi ile işbirliği içinde, Avrupa Birliği tarafından akredite ve onaylı olan laserli diş hekimliği eğitim programları sunmaktadır. Programın Bilimsel Direktörü profesör Norbert Gutknecht’tir.

Bu eğitim programında diş hekimi laser Fiziği, laser’lerin güvenli ve doğru klinik kullanımı ve ayrıca bunların bilimsel olarak kanıtlanan göstergeleri konularında derinlemesine bilgi edinir. Süresi, 4 modüle bölünen 12 eğitim günüdür, internet eğitim platformu üzerinden ise öğrenciler Üniversite ve ders veren profesörlerle temas halinde olurlar.

aalz-3

Bu program, seçilmiş dalga boylarında uzmanlaşmak isteyen diş hekimlerine hitap etmektedir. Yıl içinde katılımcılar, konunun derinlemesine anlaşılması için gerekli olan temel fizik ve teknik bilgileri öğrenirler. Program, dört başlığa ayrılan oniki eğitim gününe ayrılır ve katılım zorunludur.

Aşağıdaki dalga boyları öğretilmektedir:

1. Er:YAG και Er,Cr:YSGG
2. Yüksek ve alçak güçte (LLLT) diyot laser, Fotodinamik
3. Tedavi (PDT) ve teşhis laser’leri.
4. Nd:YAG laser

ISO Certifications

ISO Certifications

Log in with your credentials

Forgot your details?